Nowości
26 czerwiec 2019 14:34

Uruchomiono stronę internetową

« Powrót

  W czerwcu 2019r Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie podpisała umowę z konsorcjum firm - Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe oraz Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o., które przygotuje koncepcję programową dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S17.

  Materiałami wyjściowymi są Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe opracowane przez      JPL  Project Sp. z o.o. z 2015r, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Białymstoku w dniu 28.12.2018r. KP jest uszczegółowieniem Wariantu 3 zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji umowy to 12 miesięcy.

 

Podjęte działania projektowe: