Nowości
26 czerwiec 2019 14:34

Uruchomiono stronę internetową

Opis Projektu

Planowana inwestycja polega na budowie Wschodniej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17  od węzła „Drewnica” do węzła „Zakręt” (bez węzła) – odcinek realizacyjny od km ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł „Zakręt” (bez węzła).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie wołomińskim, w mieście Zielonka, powiecie mińskim, miasto Sulejówek, m st. Warszawa – dzielnica Wesoła i Rembertów.

 W stanie istniejącym w granicach opracowania nie występuje omawiany ciąg komunikacyjny. Brak jest również wykształconego układu komunikacyjnego, który mógłby stanowić podstawę do lokalizowania rozpatrywanej trasy ekspresowej. Trasami, które obecnie obsługują ruch na tym obszarze są drogi wojewódzkie: nr 631 (Nowy Dwór Mazowiecki -Warszawa) i nr 637 (Warszawa – Węgrów) oraz droga krajowa nr 2 (Warszawa -Siedlce) oraz inne drogi zapewniające obsługę ruchu lokalnego.

W ramach Projektu przewiduje się  wykonanie elementów Koncepcji Programowej dla przebiegu trasy zgodnie z Wariantem 3 wykonanym w ramach Stadium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. 

 

Zadanie obejmuje:

  • budowę drogi ekspresowej (klasy technicznej S) o długości 10,2 km wraz z drogami dojazdowymi i obsługującymi,
  • budowę węzłów drogowych,
  • budowę obiektów inżynierskich,
  • budowę lub przebudowę skrzyżowań,
  • przebudowę fragmentów istniejącego układu drogowego,
  • budowę urządzeń ochrony środowiska,
  • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • przebudowę i usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.